SAPUTRA, J. A. MOTIVASI DAN PRAKTIK MEMBERI. Jurnal Amanat Agung, v. 17, n. 2, p. 303-330, 24 Feb. 2022.