[1]
D. Hidajat, “GERAKAN PERTUMBUHAN GEREJA Sejarah dan Perkembangannya Masa Kini dan Arah Masa Depan ”, JAA, vol. 6, no. 1, pp. 87-115, Jul. 2010.