(1)
Sasongko, W. Seni Visual Dalam Peribadatan Kristen. JYM 2013, 1, 38-45.